نسل با شود

نسل با شود

نسل بعدی تویوتا پریوس با سقف خورشیدی عرضه می شود
نسل بعدی تویوتا پریوس با سقف خورشیدی عرضه می شود

با نصب پنل­‌های خورشیدی روی سقف نسل بعدی تویوتا پریوس جهت شارژ باتری­‌های آن، این خودرو پاک‌ و سبزتر از گذشته محسوب خواهد شد. برای بررسی این خودرو و نسخه‌های مختلف آن با همراه باشید.

نسل بعدی تویوتا پریوس با سقف خورشیدی عرضه می شود

(image)

با نصب پنل­‌های خورشیدی روی سقف نسل بعدی تویوتا پریوس جهت شارژ باتری­‌های آن، این خودرو پاک‌ و سبزتر از گذشته محسوب خواهد شد. برای بررسی این خودرو و نسخه‌های مختلف آن با همراه باشید.

نسل بعدی تویوتا پریوس با سقف خورشیدی عرضه می شود

گوشی موبایل