همکاری برای خودران

همکاری برای خودران

همکاری ولوو و اوبر برای توسعه و آزمایش خودروهای خودران
همکاری ولوو و اوبر برای توسعه و آزمایش خودروهای خودران

شرکت خودروسازی قراردادی ۳۰۰ میلیون دلاری با اوبر (Uber) در راستای توسعه و آزمایش میدانی خودروهای خودران امضا کرده است. برای اطلاع از جزئیات این همکاری، در ادامه ما را در همراهی کنید.

همکاری ولوو و اوبر برای توسعه و آزمایش خودروهای خودران

(image)

شرکت خودروسازی قراردادی ۳۰۰ میلیون دلاری با اوبر (Uber) در راستای توسعه و آزمایش میدانی خودروهای خودران امضا کرده است. برای اطلاع از جزئیات این همکاری، در ادامه ما را در همراهی کنید.

همکاری ولوو و اوبر برای توسعه و آزمایش خودروهای خودران