آموزش و دوم)

آموزش و دوم)

آموزش PHP – جلسه بیست و دوم: شیء گرایی (بخش دوم)
آموزش PHP - جلسه بیست و دوم: شیء گرایی (بخش دوم)

در ادامه‌ی ، همانطور که می‌دانید از جلسه قبل برنامه‌نویسی شیءگرا را آغاز کردیم. در این جلسه به ادامه مبحث شی‌ءگرایی خواهیم پرداخت. پس در ادامه‌ی این آموزش با همراه شوید.

آموزش PHP – جلسه بیست و دوم: شیء گرایی (بخش دوم)

(image)

در ادامه‌ی ، همانطور که می‌دانید از جلسه قبل برنامه‌نویسی شیءگرا را آغاز کردیم. در این جلسه به ادامه مبحث شی‌ءگرایی خواهیم پرداخت. پس در ادامه‌ی این آموزش با همراه شوید.

آموزش PHP – جلسه بیست و دوم: شیء گرایی (بخش دوم)

دانلود موزیک