فیلیپس با سریع

فیلیپس با سریع

فیلیپس و عرضه یک گوشی هوشمند با بدنه فلزی و قابلیت شارژ سریع

کمپانی مشهور فیلیپس قصد دارد که به زودی یک گوشی هوشمند آندرویدی را وارد بازار کند.

فیلیپس و عرضه یک گوشی هوشمند با بدنه فلزی و قابلیت شارژ سریع

(image)
کمپانی مشهور فیلیپس قصد دارد که به زودی یک گوشی هوشمند آندرویدی را وارد بازار کند.
فیلیپس و عرضه یک گوشی هوشمند با بدنه فلزی و قابلیت شارژ سریع