SuperHot Xbox آید

SuperHot Xbox آید

SuperHot به Xbox One می آید

Superhot یک بازی شوتر اول شخص و بر پایه ی تنظیم زمان، در هنگام حرکت کاراکتر اصلی بازی می باشد که چند ماه پیش و در فوریه، برای پلتفرم های PC و PlayStation 4 منتشر شد. حال تیم سازنده ی بازی اعلام کرده اند که این عنوان هفته ی آینده به Xbox One خواهد آمد. تاریخ دقیق انتشار این بازی برای Xbox One سوم مِی برابر با 14 اردیبهشت می باشد. لازم به ذکر است که Superhot هم اکنون برای پلتفرم های PS4 ،PC ،Mac و Linux قابل دسترسی است. پیشنهاد می شود که این عنوان را حتما امتحان کنید زیرا از گیم پلی جذاب و سبک خاص آن حتما لذت خواهید برد.

SuperHot به Xbox One می آید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

SuperHot به Xbox One می آید

Superhot یک بازی شوتر اول شخص و بر پایه ی تنظیم زمان، در هنگام حرکت کاراکتر اصلی بازی می باشد که چند ماه پیش و در فوریه، برای پلتفرم های PC و PlayStation 4 منتشر شد. حال تیم سازنده ی بازی اعلام کرده اند که این عنوان هفته ی آینده به Xbox One خواهد آمد. تاریخ دقیق انتشار این بازی برای Xbox One سوم مِی برابر با 14 اردیبهشت می باشد. لازم به ذکر است که Superhot هم اکنون برای پلتفرم های PS4 ،PC ،Mac و Linux قابل دسترسی است. پیشنهاد می شود که این عنوان را حتما امتحان کنید زیرا از گیم پلی جذاب و سبک خاص آن حتما لذت خواهید برد.

SuperHot به Xbox One می آید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

SuperHot به Xbox One می آید