تسلا آی داد

تسلا آی داد

تسلا به همکاری خود با موبایل آی در زمینه فناوری خودران پایان داد
تسلا به همکاری خود با موبایل آی در زمینه فناوری خودران پایان داد

بنابه گزارشات منتشر شدهه، متخصصان عرصه‌ی شرکت موبایل‌آی، تصمیم به مخالفت برای عرضه‌ی بیشتر محصولات خود و همکاری با شرکت گرفتند. برای اطلاع از علت این موضوع و جزییات آن با همراه باشید.

تسلا به همکاری خود با موبایل آی در زمینه فناوری خودران پایان داد

(image)

بنابه گزارشات منتشر شدهه، متخصصان عرصه‌ی شرکت موبایل‌آی، تصمیم به مخالفت برای عرضه‌ی بیشتر محصولات خود و همکاری با شرکت گرفتند. برای اطلاع از علت این موضوع و جزییات آن با همراه باشید.

تسلا به همکاری خود با موبایل آی در زمینه فناوری خودران پایان داد

موسیقی