پژوهشگران در کردند

پژوهشگران در کردند

پژوهشگران امکان ذخیره‌ سازی اطلاعات در مقیاس اتمی را فراهم کردند
پژوهشگران امکان ذخیره‌ سازی اطلاعات در مقیاس اتمی را فراهم کردند

پژوهشگران دانشگاه دلفت هلند، با توسعه‌ی فناوری ذخیره‌سازی در مقیاس اتمی، امکان ذخیره‌ی حدود ۹.۶ ترابایت داده را در یک سانتی‌متر مربع فراهم کردند. با همراه باشید.

پژوهشگران امکان ذخیره‌ سازی اطلاعات در مقیاس اتمی را فراهم کردند

(image)

پژوهشگران دانشگاه دلفت هلند، با توسعه‌ی فناوری ذخیره‌سازی در مقیاس اتمی، امکان ذخیره‌ی حدود ۹.۶ ترابایت داده را در یک سانتی‌متر مربع فراهم کردند. با همراه باشید.

پژوهشگران امکان ذخیره‌ سازی اطلاعات در مقیاس اتمی را فراهم کردند

دانلود فیلم با لینک مستقیم