امکان Counter هوشمند!

امکان Counter هوشمند!

امکان اجرای بازی مشهور Counter Strike روی ساعت هوشمند!

تا بحال شده که هوس کرده باشید که یک بازی قدیمی را بر روی ساعت هوشمند خود بازی کنید؟

امکان اجرای بازی مشهور Counter Strike روی ساعت هوشمند!

(image)
تا بحال شده که هوس کرده باشید که یک بازی قدیمی را بر روی ساعت هوشمند خود بازی کنید؟
امکان اجرای بازی مشهور Counter Strike روی ساعت هوشمند!