نسخه Camera جدید

نسخه Camera جدید

نسخه جدید برنامه Google Camera با قابلیت های جدید

برنامه دوربین ساخت گوگل بهترین برنامه در این زمینه نیست اما کار راه انداز محسوب می شود.

نسخه جدید برنامه Google Camera با قابلیت های جدید

(image)
برنامه دوربین ساخت گوگل بهترین برنامه در این زمینه نیست اما کار راه انداز محسوب می شود.
نسخه جدید برنامه Google Camera با قابلیت های جدید

Google نسخه مود

Google نسخه مود

Google Play Store 6.1.12 دانلود نسخه جدید گوگل پلی اندروید + مود

Google Play Store

جدیدترین نسخه Google Play Store اندروید هر دو نسخه معمولی و مود شده به تفکیک از ادامه مطلب قابل دانلود است  نکته : نصب نسخه مود شده نیاز به روت دارد. پیشنهاد سایت برای کاربران حرفه ای: نصب نسخه کرک شده  یا  مود شده گوگل پلی نسخه مود شده : کاری از هکر روسی معروف ” ChelpuS […]

******************
Google Play Store 6.1.12 دانلود نسخه جدید گوگل پلی اندروید + مود

دانلود سریال

بکلینک