تاد Scrolls است

تاد Scrolls است

تاد هوارد تایید کرد؛ Elder Scrolls VI در حال ساخت است

به گزارش و به نقل از ، بعد از تایید شدن نسخه‌ی ریمستر TES V:Skyrim، اکنون خبر خوب دیگری نیز از خود شخص “تاد هوارد” ( Todd Howard) منتشر شده است. او تایید کرد که Elder Scrolls 6 در راه است.

خب،اگر بسیار هیجان زده شده‌اید باید بگویم که به گفته‌ی تاد هوارد تا عرضه‌ی این بازی ” راهی دراز در پیش است” پس نباید حالاحالا ها منتظر آن باشید.

آقای هوارد این نکته را در مصاحبه ای با خبرنگار آمریکایی – آقای Geoff Keighley – اظهار کرد. Todd Howard در جواب این خبرنگار درباره  پرسش اینکه آیا TES VI در راه است گفت:

” من فکر می کنم که خوب است که به طرفدارانمان در این لحظات بگوییم که ، ” بله، حتما، ما در حال کار برروی آن هستیم.” اما می دانید، باید در گفته هایم بسیار مراقب باشم ، اما باید بگویم که تا این بازی راه زیادی در پیش است.”

تقریبا پنج سال از عرضه‌ی Skyrim می گذرد و احتمالا باید پنج سال دیگر برای ادامه دهنده‌

تاد هوارد تایید کرد؛ Elder Scrolls VI در حال ساخت است

(image)

به گزارش و به نقل از ، بعد از تایید شدن نسخه‌ی ریمستر TES V:Skyrim، اکنون خبر خوب دیگری نیز از خود شخص “تاد هوارد” ( Todd Howard) منتشر شده است. او تایید کرد که Elder Scrolls 6 در راه است.

خب،اگر بسیار هیجان زده شده‌اید باید بگویم که به گفته‌ی تاد هوارد تا عرضه‌ی این بازی ” راهی دراز در پیش است” پس نباید حالاحالا ها منتظر آن باشید.

آقای هوارد این نکته را در مصاحبه ای با خبرنگار آمریکایی – آقای Geoff Keighley – اظهار کرد. Todd Howard در جواب این خبرنگار درباره  پرسش اینکه آیا TES VI در راه است گفت:

” من فکر می کنم که خوب است که به طرفدارانمان در این لحظات بگوییم که ، ” بله، حتما، ما در حال کار برروی آن هستیم.” اما می دانید، باید در گفته هایم بسیار مراقب باشم ، اما باید بگویم که تا این بازی راه زیادی در پیش است.”

تقریبا پنج سال از عرضه‌ی Skyrim می گذرد و احتمالا باید پنج سال دیگر برای ادامه دهنده‌

تاد هوارد تایید کرد؛ Elder Scrolls VI در حال ساخت است