فیسکر بسیار شد

فیسکر بسیار شد

فیسکر رورو با ظاهر بسیار مشابه با کارما معرفی شد
فیسکر رورو با ظاهر بسیار مشابه با کارما معرفی شد

آنچه در بالا می‌بینید اولین تصویر منتشر شده از خودروی جدید کارما رورو (Revero) است. ظاهر این خودرو بسیار آشنا است زیرا شما آن را با نام  دیده‌اید. خودروی هیبریدی شارژی که در اوایل سال ۲۰۰۸ منتشر شد. پس از فراز و نشیب بسیار، این خودرو با نامی دیگر دوباره پا به بازار گذاشته است. با همراه باشید.

فیسکر رورو با ظاهر بسیار مشابه با کارما معرفی شد

(image)

آنچه در بالا می‌بینید اولین تصویر منتشر شده از خودروی جدید کارما رورو (Revero) است. ظاهر این خودرو بسیار آشنا است زیرا شما آن را با نام  دیده‌اید. خودروی هیبریدی شارژی که در اوایل سال ۲۰۰۸ منتشر شد. پس از فراز و نشیب بسیار، این خودرو با نامی دیگر دوباره پا به بازار گذاشته است. با همراه باشید.

فیسکر رورو با ظاهر بسیار مشابه با کارما معرفی شد

اخبار کارگران