ولوو ۲۴۰۰ می‌زند

ولوو ۲۴۰۰ می‌زند

ولوو با کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری رکورد می‌زند
ولوو با کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری رکورد می‌زند

به تازگی کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری با نام شوالیه‌ی فلزی به تولید رسانده است. این خودرو تنهای برای یک هدف توسعه یافته است؛ شکستن رکورد‌های سرعت. برای آشنایی بیشتر با غول قدرتمند جدید ولوو، با همراه باشید.

ولوو با کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری رکورد می‌زند

(image)

به تازگی کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری با نام شوالیه‌ی فلزی به تولید رسانده است. این خودرو تنهای برای یک هدف توسعه یافته است؛ شکستن رکورد‌های سرعت. برای آشنایی بیشتر با غول قدرتمند جدید ولوو، با همراه باشید.

ولوو با کامیون ۲۴۰۰ اسب بخاری رکورد می‌زند

عرفان دینی