احتمال جای جاری

احتمال جای جاری

احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری

کمپانی اپل قصد دارد تا در اوایل ماه سپتامبر جاری دو گوشی آیفون جدید خود را رسما معرفی کند.

احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری

(image)
کمپانی اپل قصد دارد تا در اوایل ماه سپتامبر جاری دو گوشی آیفون جدید خود را رسما معرفی کند.
احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری