با بدن خودرو

با بدن خودرو

با گراهام آشنا شوید؛ آناتومی بدن مقاوم در برابر تصادفات خودرو
با گراهام آشنا شوید؛ آناتومی بدن مقاوم در برابر تصادفات خودرو

موسسه‌ی بررسی تصادفات جاده‌ای و ایمن‌سازی TAC در کشور استرالیا نتایج تحقیقات چند‌ساله‌ی خود در رابطه با بدنی مقاوم در برابر این دسته از حوادث، منتشر کرده و نمونه‌‌ای از آن در ابعاد واقعی را نیز تولید کرد. این انسان تغییر یافته، گراهام نام‌گذاری شده است. برای آشنایی بیشتر با گراهام، با همراه باشید.

با گراهام آشنا شوید؛ آناتومی بدن مقاوم در برابر تصادفات خودرو

(image)

موسسه‌ی بررسی تصادفات جاده‌ای و ایمن‌سازی TAC در کشور استرالیا نتایج تحقیقات چند‌ساله‌ی خود در رابطه با بدنی مقاوم در برابر این دسته از حوادث، منتشر کرده و نمونه‌‌ای از آن در ابعاد واقعی را نیز تولید کرد. این انسان تغییر یافته، گراهام نام‌گذاری شده است. برای آشنایی بیشتر با گراهام، با همراه باشید.

با گراهام آشنا شوید؛ آناتومی بدن مقاوم در برابر تصادفات خودرو

خرید بک لینک رنک 3

مد روز