ساخت های لیزر

ساخت های لیزر

ساخت جنگلی از نانولوله‌ های کربنی آرایش یافته با لیزر
ساخت جنگلی از نانولوله‌ های کربنی آرایش یافته با لیزر

پژوهشگران به تازگی به کمک لیزر روشی جدید برای ساخت جنگلی از نانولوله‌های کربنی جهت به کارگیری در کاربردهای ویژه‌ای همچون حسگرها یا مدارهای الکتریکی ابداع کرده‌اند.

ساخت جنگلی از نانولوله‌ های کربنی آرایش یافته با لیزر

(image)

پژوهشگران به تازگی به کمک لیزر روشی جدید برای ساخت جنگلی از نانولوله‌های کربنی جهت به کارگیری در کاربردهای ویژه‌ای همچون حسگرها یا مدارهای الکتریکی ابداع کرده‌اند.

ساخت جنگلی از نانولوله‌ های کربنی آرایش یافته با لیزر

آپدیت آنلاین نود 32

bluray movie download