ناسا تسلا داند

ناسا تسلا داند

ناسا سیستم رانندگی خودران تسلا را ایده بدی می داند
ناسا سیستم رانندگی خودران تسلا را ایده بدی می داند

تصادف خودروهای که با رانندگی خودکار هدایت می شوند، باعث شده سیلی از انتقادات به سمت ایشن شرکت خلیج سانفرانسیسکو روانه شود. در این مقاله نیز به بررسی سیستم خودران تسلا و انتقاداتی که  به سمت این فناوری روانه داشته، می‌پردازیم. با همراه باشید.

ناسا سیستم رانندگی خودران تسلا را ایده بدی می داند

(image)

تصادف خودروهای که با رانندگی خودکار هدایت می شوند، باعث شده سیلی از انتقادات به سمت ایشن شرکت خلیج سانفرانسیسکو روانه شود. در این مقاله نیز به بررسی سیستم خودران تسلا و انتقاداتی که  به سمت این فناوری روانه داشته، می‌پردازیم. با همراه باشید.

ناسا سیستم رانندگی خودران تسلا را ایده بدی می داند

اخبار جهان