ورایزون یاهو شد]

ورایزون یاهو شد]

ورایزون با پرداخت ۴.۸ میلیارد دلار یاهو را تصاحب می‌کند [بروزرسانی: رسمی شد]
ورایزون با پرداخت ۴.۸ میلیارد دلار یاهو را تصاحب می‌کند [بروزرسانی: رسمی شد]

به نظر می رسد نفس برای فعالیت به عنوان یک کمپانی مستقل به شماره افتاده، چراکه هیئت مدیره این کمپانی برای رفتن به زیرپرچم ورایزون در ازای ۴.۸ میلیار دلار موافقت کرده است. با همراه باشید.

ورایزون با پرداخت ۴.۸ میلیارد دلار یاهو را تصاحب می‌کند [بروزرسانی: رسمی شد]

(image)

به نظر می رسد نفس برای فعالیت به عنوان یک کمپانی مستقل به شماره افتاده، چراکه هیئت مدیره این کمپانی برای رفتن به زیرپرچم ورایزون در ازای ۴.۸ میلیار دلار موافقت کرده است. با همراه باشید.

ورایزون با پرداخت ۴.۸ میلیارد دلار یاهو را تصاحب می‌کند [بروزرسانی: رسمی شد]

خرید بک لینک رنک 3

ورزش و زندگی