کجارو: استان کنیم؟

کجارو: استان کنیم؟

کجارو: در سفر به استان کرابی تایلند چکار کنیم؟
کجارو: در سفر به استان کرابی تایلند چکار کنیم؟

استان کرابی روی خط ساحلی دریای آندامان قرار دارد و هنوز هم یکی از جذابیت‌های اصلی آن، طبیعت نسبتا بکر و دست نخورده‌‌اش است که شامل سواحل سفید شنی، آب‌های گرم شفاف، صخره‌های مرجانی زیبا و غارهای بی‌شمار است. مرکز این استان شهری به همین نام (کرابی) است. شهر بندری کرابی هم برای ماهیگیران و هم برای گردشگران اهمیت زیادی دارد. با راهنمای سفر به کرابی همراه باشید.

کجارو: در سفر به استان کرابی تایلند چکار کنیم؟

(image)

استان کرابی روی خط ساحلی دریای آندامان قرار دارد و هنوز هم یکی از جذابیت‌های اصلی آن، طبیعت نسبتا بکر و دست نخورده‌‌اش است که شامل سواحل سفید شنی، آب‌های گرم شفاف، صخره‌های مرجانی زیبا و غارهای بی‌شمار است. مرکز این استان شهری به همین نام (کرابی) است. شهر بندری کرابی هم برای ماهیگیران و هم برای گردشگران اهمیت زیادی دارد. با راهنمای سفر به کرابی همراه باشید.

کجارو: در سفر به استان کرابی تایلند چکار کنیم؟

90ورزشی