گوشی ماهه رسند

گوشی ماهه رسند

گوشی های هوشمند جدید نوکیا سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ از راه می رسند
گوشی های هوشمند جدید نوکیا سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ از راه می رسند

پیش از این شایعاتی در خصوص رونمایی نوکیا از گوشی‌های هوشمند اندرویدی منتشر شده بود، اما اکنون یکی از مدیران نوکیا تایید کرده است که در سه ماهه‌ی چهارم ۲۰۱۶ این شرکت سه یا چهار گوشی اندرویدی معرفی خواهد کرد. با همراه باشید.

گوشی های هوشمند جدید نوکیا سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ از راه می رسند

(image)

پیش از این شایعاتی در خصوص رونمایی نوکیا از گوشی‌های هوشمند اندرویدی منتشر شده بود، اما اکنون یکی از مدیران نوکیا تایید کرده است که در سه ماهه‌ی چهارم ۲۰۱۶ این شرکت سه یا چهار گوشی اندرویدی معرفی خواهد کرد. با همراه باشید.

گوشی های هوشمند جدید نوکیا سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ از راه می رسند

car