تماشا پیت یک

تماشا پیت یک

تماشا کنید: سریع‌ ترین پیت استاپ تاریخ فرمول یک
تماشا کنید: سریع‌ ترین پیت استاپ تاریخ فرمول یک

تیم ویلیامز در خلال گرندپری باکو ۲۰۱۶ در مسابقات ، موفق به ثبت رکورد ۱.۹۲ ثانیه برای پیت استاپ و تعویض چهار چرخ خودرو شدند. برای تماشای ویدیوی این رکوردشکنی با همراه باشید.

تماشا کنید: سریع‌ ترین پیت استاپ تاریخ فرمول یک

(image)

تیم ویلیامز در خلال گرندپری باکو ۲۰۱۶ در مسابقات ، موفق به ثبت رکورد ۱.۹۲ ثانیه برای پیت استاپ و تعویض چهار چرخ خودرو شدند. برای تماشای ویدیوی این رکوردشکنی با همراه باشید.

تماشا کنید: سریع‌ ترین پیت استاپ تاریخ فرمول یک

پرس نیوز