کجارو: ملی می‌شود؟

کجارو: ملی می‌شود؟

کجارو: در چه صورت تیم ملی والیبال ایران راهی المپیک می‌شود؟
کجارو: در چه صورت تیم ملی والیبال ایران راهی المپیک می‌شود؟

مسابقات انتخابی والیبال المپیک ریو، با شرکت هشت تیم قدرتمند والیبال ایران، استرالیا، لهستان، چین، فرانسه، ژاپن، ونزوئلا و کانادا در ژاپن در حال برگزاری است. اما این سوال برای بسیاری وجود دارد، که ۱۲ سهمیه المپیک والیبال چگونه توزیع شده و چند تیم از این رقابت‌ها راهی ریودوژانیرو برزیل خواهند شد. در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت. همراه باشید.

کجارو: در چه صورت تیم ملی والیبال ایران راهی المپیک می‌شود؟

(image)

مسابقات انتخابی والیبال المپیک ریو، با شرکت هشت تیم قدرتمند والیبال ایران، استرالیا، لهستان، چین، فرانسه، ژاپن، ونزوئلا و کانادا در ژاپن در حال برگزاری است. اما این سوال برای بسیاری وجود دارد، که ۱۲ سهمیه المپیک والیبال چگونه توزیع شده و چند تیم از این رقابت‌ها راهی ریودوژانیرو برزیل خواهند شد. در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت. همراه باشید.

کجارو: در چه صورت تیم ملی والیبال ایران راهی المپیک می‌شود؟

car