همسر دلار کرد

همسر دلار کرد

همسر مارک زاکربرگ ۹۵ میلیون دلار دیگر به خیریه کمک کرد
همسر مارک زاکربرگ ۹۵ میلیون دلار دیگر به خیریه کمک کرد

یک سال پیش مدیرعامل به همراه همسرش اقدام به تاسیس یک بنیاد خیریه کردند. اخیرا ۹۵ میلیون دلار دیگر نیز به ارزش این بنیاد افزوده شده است. در ادامه با همراه باشید.

همسر مارک زاکربرگ ۹۵ میلیون دلار دیگر به خیریه کمک کرد

(image)

یک سال پیش مدیرعامل به همراه همسرش اقدام به تاسیس یک بنیاد خیریه کردند. اخیرا ۹۵ میلیون دلار دیگر نیز به ارزش این بنیاد افزوده شده است. در ادامه با همراه باشید.

همسر مارک زاکربرگ ۹۵ میلیون دلار دیگر به خیریه کمک کرد

مد روز