MEEM، گوشی کند

MEEM، گوشی کند

MEEM، شارژری که از حافظه داخلی گوشی شما فایل پشتیبان تهیه می کند


MEEM نام کابل شارژری است که در هر بار اتصال به گوشی شما برای شارژ، از حافظه داخلی آن نیز بک آپ تهیه می کند. ادامه…

گوشی

بکلینک