واتس خود داد

واتس خود داد

واتس اپ ظرفیت گروه های چت خود را به 256 نفر افزایش داد


واتس اپ به تازگی محدودیت 10 نفری گروه های چت خود را به 256 نفر افزایش داده است. ادامه…

سایت استخدامی