ستاره کوتوله کردند

ستاره کوتوله کردند

ستاره شناسان یک سیاره کوتوله در نزدیکی نپتون کشف کردند
ستاره شناسان یک سیاره کوتوله در نزدیکی نپتون کشف کردند

ستاره شناسان به تازگی اطلاعاتی از کشف یک سیاره‌ی کوتوله که بعد از مدار سیاره‌ی نپتون قرار دارد، منتشر کرده‌اند. این سیاره که در مداری بعد از مدار نپتون به دور خورشید می‌چرخد، در فاصله‌ای حدود ۱۲۰ برابر نسبت به فاصله‌ی زمین تا این ستاره قرار دارد و حدود ۷۰۰ سال طول می‌کشد تا یک دور کامل به دور خورشید بچرخد. با همراه باشید.

ستاره شناسان یک سیاره کوتوله در نزدیکی نپتون کشف کردند

(image)

ستاره شناسان به تازگی اطلاعاتی از کشف یک سیاره‌ی کوتوله که بعد از مدار سیاره‌ی نپتون قرار دارد، منتشر کرده‌اند. این سیاره که در مداری بعد از مدار نپتون به دور خورشید می‌چرخد، در فاصله‌ای حدود ۱۲۰ برابر نسبت به فاصله‌ی زمین تا این ستاره قرار دارد و حدود ۷۰۰ سال طول می‌کشد تا یک دور کامل به دور خورشید بچرخد. با همراه باشید.

ستاره شناسان یک سیاره کوتوله در نزدیکی نپتون کشف کردند

دانلود فیلم خارجی