سرمایه در چین

سرمایه در چین

سرمایه گذاری سامسونگ در شرکت خودروسازی BYD چین
سرمایه گذاری سامسونگ در شرکت خودروسازی BYD چین

تایید کرده که شایعات منتشر شده در خصوص سرمایه‌گذاری این کمپانی در یکی از شرکت‌های خودروسازی چینی صحت دارد. سامسونگ قصد دارد در شرکت خودروسازی BYD‌ چین سرمایه‌گذاری کند. BYD‌ که در بازار ایران نیز حضور دارد، به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی خودروهای هیبریدی و الکتریکی در چین، شهرت دارد. با همراه باشید.

سرمایه گذاری سامسونگ در شرکت خودروسازی BYD چین

(image)

تایید کرده که شایعات منتشر شده در خصوص سرمایه‌گذاری این کمپانی در یکی از شرکت‌های خودروسازی چینی صحت دارد. سامسونگ قصد دارد در شرکت خودروسازی BYD‌ چین سرمایه‌گذاری کند. BYD‌ که در بازار ایران نیز حضور دارد، به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی خودروهای هیبریدی و الکتریکی در چین، شهرت دارد. با همراه باشید.

سرمایه گذاری سامسونگ در شرکت خودروسازی BYD چین

افق