سامسونگ تامین دهد

سامسونگ تامین دهد

سامسونگ ظرفیت تولید OLED خود را به منظور تامین نیاز اپل برای آیفون 2017 افزایش می دهد
سامسونگ ظرفیت تولید OLED خود را به منظور تامین نیاز اپل برای آیفون 2017 افزایش می دهد

شنیده‌ها نشان از این دارد که تجهیز خط تولید خود را برای افزایش تولید OLED آغاز کرده است. سامسونگ در نظر دارد تا با افزایش تیراژ تولید خود، نیاز به پنل‌های OLED را برای آیفون‌های سال آینده‌ی میلادی تامین کند. با همراه باشید.

سامسونگ ظرفیت تولید OLED خود را به منظور تامین نیاز اپل برای آیفون 2017 افزایش می دهد

(image)

شنیده‌ها نشان از این دارد که تجهیز خط تولید خود را برای افزایش تولید OLED آغاز کرده است. سامسونگ در نظر دارد تا با افزایش تیراژ تولید خود، نیاز به پنل‌های OLED را برای آیفون‌های سال آینده‌ی میلادی تامین کند. با همراه باشید.

سامسونگ ظرفیت تولید OLED خود را به منظور تامین نیاز اپل برای آیفون 2017 افزایش می دهد

دانلود فیلم خارجی