بازگشت گوشی آندرویدی

بازگشت گوشی آندرویدی

بازگشت کمپانی پنتک به بازار گوشی های هوشمند با یک گوشی آندرویدی

کمپانی کره ای پنتک، یکی از کمپانی های مشهور تولیدکننده گوشی های موبایل است که برای مدت زیادی، دست به تولید نزده است.

بازگشت کمپانی پنتک به بازار گوشی های هوشمند با یک گوشی آندرویدی

(image)
کمپانی کره ای پنتک، یکی از کمپانی های مشهور تولیدکننده گوشی های موبایل است که برای مدت زیادی، دست به تولید نزده است.
بازگشت کمپانی پنتک به بازار گوشی های هوشمند با یک گوشی آندرویدی