هفته و مجاز

هفته و مجاز

هفته نامه؛ از انفجار در فرودگاه آتاتورک تا افزایش گرد و غبار در اهواز تا بیش از ۱۵ برابر حد مجاز
هفته نامه؛ از انفجار در فرودگاه آتاتورک تا افزایش گرد و غبار در اهواز تا بیش از ۱۵ برابر حد مجاز

هفته نامه با اخبار برگزیده دنیای گردشگری هر هفته یکشنبه منتشر می‌شود. در این شماره از هفته نامه گردشگری ، از انفجار در فرودگاه آتاتورک، سقوط مرگبار اتوبوس به دره در استان، اختلاف بر سر قرارداد ایران و بوئینگ و بسیاری دیگر از اخبار مهم حوزه گردشگری خواهیم گفت.

هفته نامه؛ از انفجار در فرودگاه آتاتورک تا افزایش گرد و غبار در اهواز تا بیش از ۱۵ برابر حد مجاز

(image)

هفته نامه با اخبار برگزیده دنیای گردشگری هر هفته یکشنبه منتشر می‌شود. در این شماره از هفته نامه گردشگری ، از انفجار در فرودگاه آتاتورک، سقوط مرگبار اتوبوس به دره در استان، اختلاف بر سر قرارداد ایران و بوئینگ و بسیاری دیگر از اخبار مهم حوزه گردشگری خواهیم گفت.

هفته نامه؛ از انفجار در فرودگاه آتاتورک تا افزایش گرد و غبار در اهواز تا بیش از ۱۵ برابر حد مجاز

دانلود نرم افزار جدید