Hub کلید آندروید

Hub کلید آندروید

Hub Keyboard صفحه کلید جدید مایکروسافت برای آندروید


Microsoft Garage این بار با یک برنامه صفحه کلید برای آندروید بازگشته است. ادامه…

عکس