دولت فراخوان کرد

دولت فراخوان کرد

دولت ترکیه از پیامک به منظور فراخوان مردم برای مبارزه با کودتا استفاده کرد
دولت ترکیه از پیامک به منظور فراخوان مردم برای مبارزه با کودتا استفاده کرد

کودتای ترکیه روز گذشته شکست خورد. این کودتا که به دست نیروی ارتش این کشور انجام شد، ساعاتی پس از اجرا، با مقاومت مردم و درگیری آنها با نیروهای نظامی همراه بود. اما نقش اطلاع‌رسانی و فناوری در این اتفاق نیز پر رنگ بود. به نظر می‌رسد درخواست پیامکی دولت ترکیه از مردم، تاثیر زیادی در خنثی سازی کودتا داشته است. در ادامه با همراه باشید.

دولت ترکیه از پیامک به منظور فراخوان مردم برای مبارزه با کودتا استفاده کرد

(image)

کودتای ترکیه روز گذشته شکست خورد. این کودتا که به دست نیروی ارتش این کشور انجام شد، ساعاتی پس از اجرا، با مقاومت مردم و درگیری آنها با نیروهای نظامی همراه بود. اما نقش اطلاع‌رسانی و فناوری در این اتفاق نیز پر رنگ بود. به نظر می‌رسد درخواست پیامکی دولت ترکیه از مردم، تاثیر زیادی در خنثی سازی کودتا داشته است. در ادامه با همراه باشید.

دولت ترکیه از پیامک به منظور فراخوان مردم برای مبارزه با کودتا استفاده کرد

ابزار رسانه