کجارو: محور (IATA)

کجارو: محور (IATA)

کجارو: مشکلات صنعت هواپیمایی، محور اصلی مجمع سالانه یاتا (IATA)
کجارو: مشکلات صنعت هواپیمایی، محور اصلی مجمع سالانه یاتا (IATA)

صنعت ، دوران رونق و رکود گذشته‌ی خود را پشت سر گذاشته است اما سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری روی آن به دلیل نشانه‌های آشنایی از مشکلات که در افق‌های پیش رو قابل مشاهده است، از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند. مدیران بیش از ۲۰۰ شرکت هواپیمایی برای برگزاری مجمع سالانه‌ی یاتا (IATA) و گفتگو پیرامون مشکلات پیش روی این صنعت، در دوبلین گرد هم آمده‌اند. همراه باشید.

کجارو: مشکلات صنعت هواپیمایی، محور اصلی مجمع سالانه یاتا (IATA)

(image)

صنعت ، دوران رونق و رکود گذشته‌ی خود را پشت سر گذاشته است اما سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری روی آن به دلیل نشانه‌های آشنایی از مشکلات که در افق‌های پیش رو قابل مشاهده است، از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند. مدیران بیش از ۲۰۰ شرکت هواپیمایی برای برگزاری مجمع سالانه‌ی یاتا (IATA) و گفتگو پیرامون مشکلات پیش روی این صنعت، در دوبلین گرد هم آمده‌اند. همراه باشید.

کجارو: مشکلات صنعت هواپیمایی، محور اصلی مجمع سالانه یاتا (IATA)

تلگرام