پروژه‌ی جوهر کاربردی

پروژه‌ی جوهر کاربردی

پروژه‌ی FlexCase ؛ یک نمایشگر جوهر الکترونیکی اضافه با قابلیت‌های کاربردی

پروژه‌ی FlexCase ؛ یک نمایشگر جوهر الکترونیکی اضافه با قابلیت‌های کاربردی

جوهر الکترونیکی یکی از آن فناوری‌هایی است که مدت‌ها وجود داشته اما کمپانی‌های دنیای تکنولوژی اخیراً از قابلیت‌های آن بیشتر استفاده می‌کنند. پروژه‌ی FlexCase جدیدترین پروژه‌ی مایکروسافت نام دارد که قرار است یک نمایشگر ساخته شده از جنس جوهر الکترونیکی را به کیس تلفن همراه اضافه کند. کمپانی مایکروسافت به‌تازگی طرح نوآورانه‌ی جدیدی را به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پروژه‌ی FlexCase ؛ یک نمایشگر جوهر الکترونیکی اضافه با قابلیت‌های کاربردی

(image)

جوهر الکترونیکی یکی از آن فناوری‌هایی است که مدت‌ها وجود داشته اما کمپانی‌های دنیای تکنولوژی اخیراً از قابلیت‌های آن بیشتر استفاده می‌کنند. پروژه‌ی FlexCase جدیدترین پروژه‌ی مایکروسافت نام دارد که قرار است یک نمایشگر ساخته شده از جنس جوهر الکترونیکی را به کیس تلفن همراه اضافه کند. کمپانی مایکروسافت به‌تازگی طرح نوآورانه‌ی جدیدی را به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پروژه‌ی FlexCase ؛ یک نمایشگر جوهر الکترونیکی اضافه با قابلیت‌های کاربردی

بک لینک رنک 6

اسکای نیوز