Delayed برنامه اندروید

Delayed برنامه اندروید

Delayed Lock v3.8.9 دانلود برنامه تنظیم کردن قفل صفحه اندروید

Delayed_Lock_icon

تنظیم کردن قفل صفحه گوشی Delayed Lock عدم قرار دادن رمز عبور یا الگوی برای حفظ امنیت گوشی همراه از جمله مواردی است که می تواند باعث بروز مشکلاتی شود. هنگامی که گوشی همراه با استفاده از رمز عبور از انواع مختلف محافظت نشود، افراد دیگر به سادگی می توانند به اطلاعاتی که در درون […]

******************

Delayed Lock v3.8.9 دانلود برنامه تنظیم کردن قفل صفحه اندروید

(image)

تنظیم کردن قفل صفحه گوشی Delayed Lock عدم قرار دادن رمز عبور یا الگوی برای حفظ امنیت گوشی همراه از جمله مواردی است که می تواند باعث بروز مشکلاتی شود. هنگامی که گوشی همراه با استفاده از رمز عبور از انواع مختلف محافظت نشود، افراد دیگر به سادگی می توانند به اطلاعاتی که در درون […]

******************

(image)
Delayed Lock v3.8.9 دانلود برنامه تنظیم کردن قفل صفحه اندروید