اولین منتشر 29)

اولین منتشر 29)

اولین نمرات فیلم Warcraft منتشر شدند (متا : 29)

به گزارش ، فیلم Warcraft در تاریخ 10 ژوئن (جمعه، 21 خرداد 1395) منتشر می شود و اکنون اولین نمرات و نقد های آن منتشر شده اند. ظاهرا این فیلم در جلب نظر منتقد ها کاملا یک شکست به حساب می آید … !

The Hollywood Reporter: 60

Screen International: 40

Variety: 30

TheWrap: 10

اولین نمرات فیلم Warcraft منتشر شدند (متا : 29)

(image)

به گزارش ، فیلم Warcraft در تاریخ 10 ژوئن (جمعه، 21 خرداد 1395) منتشر می شود و اکنون اولین نمرات و نقد های آن منتشر شده اند. ظاهرا این فیلم در جلب نظر منتقد ها کاملا یک شکست به حساب می آید … !

The Hollywood Reporter: 60

Screen International: 40

Variety: 30

TheWrap: 10

(image)

اولین نمرات فیلم Warcraft منتشر شدند (متا : 29)