کسب و آلمان

کسب و آلمان

کسب ۱۳ مقام برتر دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات ربوکاپ آلمان
کسب ۱۳ مقام برتر دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات ربوکاپ آلمان

تیم‌های اعزامی ایران به مسابقات ربوکاپ آلمان موفق به کسب ۹ مقام برتر در لیگ‌های دانشجویی و ۴ مقام برتر در لیگ‌های دانش آموزی شدند. این مسابقات امروز در لایپزیک آلمان به صورت رسمی پایان می‌یابد. همراه باشید.

کسب ۱۳ مقام برتر دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات ربوکاپ آلمان

(image)

تیم‌های اعزامی ایران به مسابقات ربوکاپ آلمان موفق به کسب ۹ مقام برتر در لیگ‌های دانشجویی و ۴ مقام برتر در لیگ‌های دانش آموزی شدند. این مسابقات امروز در لایپزیک آلمان به صورت رسمی پایان می‌یابد. همراه باشید.

کسب ۱۳ مقام برتر دانشجویی و دانش‌آموزی در مسابقات ربوکاپ آلمان

پسورد نود 32 ورژن 7

ماشین های جدید