قیمت دلاری 2017

قیمت دلاری 2017

قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلاری برای پورشه پانامرا 2017
قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلاری برای پورشه پانامرا 2017

هفته‌ی گذشته مشخصات و تصاویر نسل دوم سدان لوکس پانامرا را منتشر کرد. حال این شرکت برچسب قیمت پایه‌ی ۱۰۰ هزار دلار را برای پرچمدار خودروهای لوکس خود برگزیده است. برای اطلاعات بیشتر همراه باشید.

قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلاری برای پورشه پانامرا 2017

(image)

هفته‌ی گذشته مشخصات و تصاویر نسل دوم سدان لوکس پانامرا را منتشر کرد. حال این شرکت برچسب قیمت پایه‌ی ۱۰۰ هزار دلار را برای پرچمدار خودروهای لوکس خود برگزیده است. برای اطلاعات بیشتر همراه باشید.

قیمت پایه ۱۰۰ هزار دلاری برای پورشه پانامرا 2017

شهر خبر