ویندوز HP شد

ویندوز HP شد

ویندوز فون فوق قدرتمند HP Elite X3 بالاخره عرضه شد

کمپانی HP همانطور که وعده داده بود و بر اساس علام قبلی، دست به عرضه رسمی ویندوزفون فوق حرفه ای Elite X3 خود زده است.

ویندوز فون فوق قدرتمند HP Elite X3 بالاخره عرضه شد

(image)
کمپانی HP همانطور که وعده داده بود و بر اساس علام قبلی، دست به عرضه رسمی ویندوزفون فوق حرفه ای Elite X3 خود زده است.
ویندوز فون فوق قدرتمند HP Elite X3 بالاخره عرضه شد