گزارش رویداد Up

گزارش رویداد Up

گزارش زومجی از کنفرانس خبری رویداد یک ماهه بازی‌ سازی Level Up
گزارش زومجی از کنفرانس خبری رویداد یک ماهه بازی‌ سازی Level Up

پیش از این در زومجی با رویداد امروز کنفرانس خبری این رویداد برگزار شد که در ادامه می‌توانید گزارش آن را مطالعه کنید. همراه زومیت باشید.

گزارش زومجی از کنفرانس خبری رویداد یک ماهه بازی‌ سازی Level Up

(image)

پیش از این در زومجی با رویداد امروز کنفرانس خبری این رویداد برگزار شد که در ادامه می‌توانید گزارش آن را مطالعه کنید. همراه زومیت باشید.

گزارش زومجی از کنفرانس خبری رویداد یک ماهه بازی‌ سازی Level Up

آهنگ جدید