کجارو: برنامه شیراز

کجارو: برنامه شیراز

کجارو: اختتامیه مسابقه برنامه نویسی هاکاتریپ شیراز
کجارو: اختتامیه مسابقه برنامه نویسی هاکاتریپ شیراز

روز پایانی هم مثل روز دوم از اولین ساعات روز پنج‌شنبه آغاز شد و تیم‌ها آخرین تلاش‌های خود را برای رسیدن به محصولی درخور ارا‌ئه به داوران انجام دادند. فضای روز سوم با روزهای پیش کاملاً متفاوت بود و جدا از استرسی که در تیم‌ها برای رسیدن به نتیجه مشاهده می‌شد، جو دوستانه‌تری بین شرکت‌کنندگان برقرار شده بود. با گزارش اختصاصی از روز پایانی هاکاتریپ شیراز همراه باشید.

کجارو: اختتامیه مسابقه برنامه نویسی هاکاتریپ شیراز

(image)

روز پایانی هم مثل روز دوم از اولین ساعات روز پنج‌شنبه آغاز شد و تیم‌ها آخرین تلاش‌های خود را برای رسیدن به محصولی درخور ارا‌ئه به داوران انجام دادند. فضای روز سوم با روزهای پیش کاملاً متفاوت بود و جدا از استرسی که در تیم‌ها برای رسیدن به نتیجه مشاهده می‌شد، جو دوستانه‌تری بین شرکت‌کنندگان برقرار شده بود. با گزارش اختصاصی از روز پایانی هاکاتریپ شیراز همراه باشید.

کجارو: اختتامیه مسابقه برنامه نویسی هاکاتریپ شیراز

اسکای نیوز