ابتلای به آلوده

ابتلای به آلوده

ابتلای بیش از ۲۰۰۰ هندی به ایدز از طریق ترزیق خون آلوده
ابتلای بیش از ۲۰۰۰ هندی به ایدز از طریق ترزیق خون آلوده

گزارش‌های رسمی از ابتلای بیش از ۲۰۰۰ شهروند هندی به ویروس اچ‌آی‌وی به وسیله‌ی فرآورده‌های خونی آلوده حکایت دارند. این افراد در طول ۱۷ ماه گذشته به این ویروس مبتلا شده‌اند. با همراه باشید.

ابتلای بیش از ۲۰۰۰ هندی به ایدز از طریق ترزیق خون آلوده

(image)

گزارش‌های رسمی از ابتلای بیش از ۲۰۰۰ شهروند هندی به ویروس اچ‌آی‌وی به وسیله‌ی فرآورده‌های خونی آلوده حکایت دارند. این افراد در طول ۱۷ ماه گذشته به این ویروس مبتلا شده‌اند. با همراه باشید.

ابتلای بیش از ۲۰۰۰ هندی به ایدز از طریق ترزیق خون آلوده

فانتزی