احتمالاً بازی شد

احتمالاً بازی شد

احتمالاً نژاد جدیدی به بازی Destiny افزوده خواهد شد

طبق شایعاتی که اخیراً منتشر شده، قرار است نژاد (Race) جدیدی به بازی Destiny افزوده شود. این نژاد پنجمین نژادی خواهد بود که به بازی Destiny افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این نژاد جدید با بسته‌ی گسترش دهنده‌ی بعدی به بازی اضافه شود.

بر اساس حدسیات یکی از کاربران Reddit، ما قبلاً با این نژاد آشنا شده‌ایم. نظرات او بر اساس محیط بازی و جنبه‌ی هنری آن است. وقتی به تصویر فضاپیما (می‌توانید در ادامه این تصویر را مشاهده کنید) نگاه می‌کنید، فرض این کاربر واقعی تر جلوه می‌کند. تصویر این فضاپیما مکرراً در طول صفحات بارگذاری به نمایش در می‌آید.

اگر این فرضیات درست باشد و نژاد جدیدی به بازی افزوده شود، می‌تواند لقب تاریکترین نژاد را به یدک بکشد. انتظار می‌رود بازی Destiny 2 در تاریخی نامعلوم در سال ۲۰۱۷ منتشر شود. 

می‌توانید تصویر نژاد‌های قبلی و نژاد پنجم را در ادامه مشاهده کنید.

احتمالاً نژاد جدیدی به بازی Destiny افزوده خواهد شد

(image)

طبق شایعاتی که اخیراً منتشر شده، قرار است نژاد (Race) جدیدی به بازی Destiny افزوده شود. این نژاد پنجمین نژادی خواهد بود که به بازی Destiny افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این نژاد جدید با بسته‌ی گسترش دهنده‌ی بعدی به بازی اضافه شود.

بر اساس حدسیات یکی از کاربران Reddit، ما قبلاً با این نژاد آشنا شده‌ایم. نظرات او بر اساس محیط بازی و جنبه‌ی هنری آن است. وقتی به تصویر فضاپیما (می‌توانید در ادامه این تصویر را مشاهده کنید) نگاه می‌کنید، فرض این کاربر واقعی تر جلوه می‌کند. تصویر این فضاپیما مکرراً در طول صفحات بارگذاری به نمایش در می‌آید.

اگر این فرضیات درست باشد و نژاد جدیدی به بازی افزوده شود، می‌تواند لقب تاریکترین نژاد را به یدک بکشد. انتظار می‌رود بازی Destiny 2 در تاریخی نامعلوم در سال ۲۰۱۷ منتشر شود. 

می‌توانید تصویر نژاد‌های قبلی و نژاد پنجم را در ادامه مشاهده کنید.

احتمالاً نژاد جدیدی به بازی Destiny افزوده خواهد شد