استون سال می‌شود

استون سال می‌شود

استون مارتین DB11 کانورتیبل سال 2018 وارد بازار می‌شود
استون مارتین DB11 کانورتیبل سال 2018 وارد بازار می‌شود

شرکت استون مارتین به‌ تازگی سه عکس از خودروی جدید خود یعنی نمونه بی سقف DB11، منتشر کرده که بهار ۲۰۱۸ روانه بازار خواهد شد.

استون مارتین DB11 کانورتیبل سال 2018 وارد بازار می‌شود

(image)

شرکت استون مارتین به‌ تازگی سه عکس از خودروی جدید خود یعنی نمونه بی سقف DB11، منتشر کرده که بهار ۲۰۱۸ روانه بازار خواهد شد.

استون مارتین DB11 کانورتیبل سال 2018 وارد بازار می‌شود

پرس نیوز

IBM early Phi

IBM early Phi

IBM to deliver 200-petaflop supercomputer by early 2018; Cray moves to Intel Xeon Phi
Titan supercomputer
More supercomputer news this week: The US is responding to China’s new Sunway TiahuLight system that was announced Monday, and fast.

IBM to deliver 200-petaflop supercomputer by early 2018; Cray moves to Intel Xeon Phi

(image)
More supercomputer news this week: The US is responding to China’s new Sunway TiahuLight system that was announced Monday, and fast.
IBM to deliver 200-petaflop supercomputer by early 2018; Cray moves to Intel Xeon Phi

مرکز فیلم