تماشا و کروم

تماشا و کروم

تماشا کنید: اجرای گوگل پلی استور و اپلیکشن های اندرویدی در سیستم عامل کروم
تماشا کنید: اجرای گوگل پلی استور و اپلیکشن های اندرویدی در سیستم عامل کروم

در جریان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگانش به این موضوع اشاره کرد که در آینده‌ی نزدیک امکان اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در سیستم عامل کروم ممکن خواهد شد. حال غول جستجو ویدیویی را از نحوه‌ی اجرای گوگل پلی استور و اپلیکیشن‌های اندرویدی در سیستم عامل کروم نمایش داده است. با همراه باشید.

تماشا کنید: اجرای گوگل پلی استور و اپلیکشن های اندرویدی در سیستم عامل کروم

(image)

در جریان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگانش به این موضوع اشاره کرد که در آینده‌ی نزدیک امکان اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در سیستم عامل کروم ممکن خواهد شد. حال غول جستجو ویدیویی را از نحوه‌ی اجرای گوگل پلی استور و اپلیکیشن‌های اندرویدی در سیستم عامل کروم نمایش داده است. با همراه باشید.

تماشا کنید: اجرای گوگل پلی استور و اپلیکشن های اندرویدی در سیستم عامل کروم

دانلود سرا