سرویس گوگل شدند

سرویس گوگل شدند

سرویس نقشه و هنگ اوتس گوگل برای ساعاتی از دسترس خارج شدند
سرویس نقشه و هنگ اوتس گوگل برای ساعاتی از دسترس خارج شدند

گزارش‌های منتشر شده حکایت از این دارد که سرویس نقشه‌ی در ساعات اخیر با مشکلاتی روبرو بوده و از دسترس خارج شده است. گوگل هنوز پی به مشکل مورد نظر نبرده، حال آنکه توئیت‌های کاربران نشان از گسترده بودن این مشکل در سراسر جهان دارد. با همراه باشید.

سرویس نقشه و هنگ اوتس گوگل برای ساعاتی از دسترس خارج شدند

(image)

گزارش‌های منتشر شده حکایت از این دارد که سرویس نقشه‌ی در ساعات اخیر با مشکلاتی روبرو بوده و از دسترس خارج شده است. گوگل هنوز پی به مشکل مورد نظر نبرده، حال آنکه توئیت‌های کاربران نشان از گسترده بودن این مشکل در سراسر جهان دارد. با همراه باشید.

سرویس نقشه و هنگ اوتس گوگل برای ساعاتی از دسترس خارج شدند

خرید vpn kerio رایگان

ganool review