برنامه‌ برای آمریکا

برنامه‌ برای آمریکا

برنامه‌ های پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا
برنامه‌ های پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا

ماه گذشته خبرهایی مبنی بر تصمیم شرکت پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا به گوش می‌رسید. اما این شرکت چگونه می‌خواهد بعد از چندین سال غیبت دوباره به بازار بسیار رقابتی آمریکا بازگردد؟ با زومیت همراه باشید تا با برنامه‌ی بلند مدت گروه پژو سیتروئن بیشتر آشنا شویم.

برنامه‌ های پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا

(image)

ماه گذشته خبرهایی مبنی بر تصمیم شرکت پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا به گوش می‌رسید. اما این شرکت چگونه می‌خواهد بعد از چندین سال غیبت دوباره به بازار بسیار رقابتی آمریکا بازگردد؟ با زومیت همراه باشید تا با برنامه‌ی بلند مدت گروه پژو سیتروئن بیشتر آشنا شویم.

برنامه‌ های پژو-سیتروئن برای بازگشت به بازار آمریکا

آپدیت نود 32 ورژن 4

استخدام