مایکروسافت: امسال نیست

مایکروسافت: امسال نیست

مایکروسافت: تمرکز ما امسال روی ویندوز فون نیست

مایکروسافت کنفرانس بیلد، مخصوص توسعه دهندگان را با تمرکز روی ویندوز ۱۰، بات ها، و ابزار های مخصوص توسعه دهندگان نرم افزار در سان فرانسیسکو رقم زد، اما چیزی در این میان غایب بود: ویندوز فون. یک دموی ساده از اسکایپ در حال اجرا روی ویندوز فون تنها باری بود که تلفنی با ویندوز ۱۰ موبایل برای مدت زمانی بیشتر از چند ثانیه در این کنفرانس به نمایش در آمد، و به نظر می رسید تمرکز مایکروسافت بیشتر روی ویندوز ۱۰ برای اکس باکس و هولولنز است. گفته های تری مایرسون در گفتگوی کوتاهی که پس از ارائه ی اصلی با یکی از خبرنگاران داشت حاکی از آن است که تمرکز مایکروسافت امسال به وضوح روی تلفن نیست.

او در این گفتگوی کوتاه گفته است: «ما کاملاً به آن صفحه نمایش ۴ اینچی متعهدیم، زمانی فرا خواهد رسید که تمرکز ما روی آن باشد، اما در حال حاضر با اینکه عضوی از خانواده ی مایکروسافت محسوب می شود در هسته ی حوزه ای نیست که امیدواریم ظرف سال آینده توسعه دهندگان نسبت به آن علاقمند شوند. هیچ شکی وجود ندارد که ویندوز فون از اهمیت زیادی برخوردار است، اما حرکت در آن مسر بای مایکروسافت با وجود ویندوز و پلتفرمی که دارد مسیر اشتباهی محسوب می شود».

مایرسون در پی اصرار خبرنگار در مورد رشد ویندوز با صداقت خاصی درباره ی سهم ویندوز روی موبایل ها افزود: «اگر بخواهید تعداد زیادی از کاربران موبایل را به سمت خود جذب کنید ویندوز فون راهش نیست. اما اگر بخواهید تعداد زیادی از کاربران ویندوز را به سمت خود جذب کنید، باید گفت ویندوز فون بزرگ ترین پایگاه نصب برای صفحه نمایش های ۹ تا ۳۰ اینچی است. اگر بخواهید کارهای تازه و هیجان انگیزی انجام دهید، اکس باکس و هولولنز بهترین موضوع برای بحث خواهند بود».

این رویکرد واقع گرایانه نشان دهنده ی آگاهی از نقاط قوت مایکروسافت است: تسلط این شرکت بر بازار رایانه های شخصی. این به معنای آن نیست که مایکروسافت ویندوز فون را به حال خودش رها می کند، بلکه امسال تمرکزش را روی آن قرار نمی دهد. کسی نمی داند تبعات این موضوع در آینده ممکن است چه باشد اما مایرسون اشاره می کند این پایان ویندوز فون نیست. او می گوید: «ما قصد داریم کارهای جالبی با تلفن ها انجام دهیم. امسال تلفن ها بخش مهمی از خانواده ی مایکروسافت هستند اما مرکز توجه ما چیزهای دیگری است».

The post appeared first on .

مایکروسافت: تمرکز ما امسال روی ویندوز فون نیست

(image)

مایکروسافت کنفرانس بیلد، مخصوص توسعه دهندگان را با تمرکز روی ویندوز ۱۰، بات ها، و ابزار های مخصوص توسعه دهندگان نرم افزار در سان فرانسیسکو رقم زد، اما چیزی در این میان غایب بود: ویندوز فون. یک دموی ساده از اسکایپ در حال اجرا روی ویندوز فون تنها باری بود که تلفنی با ویندوز ۱۰ موبایل برای مدت زمانی بیشتر از چند ثانیه در این کنفرانس به نمایش در آمد، و به نظر می رسید تمرکز مایکروسافت بیشتر روی ویندوز ۱۰ برای اکس باکس و هولولنز است. گفته های تری مایرسون در گفتگوی کوتاهی که پس از ارائه ی اصلی با یکی از خبرنگاران داشت حاکی از آن است که تمرکز مایکروسافت امسال به وضوح روی تلفن نیست.

او در این گفتگوی کوتاه گفته است: «ما کاملاً به آن صفحه نمایش ۴ اینچی متعهدیم، زمانی فرا خواهد رسید که تمرکز ما روی آن باشد، اما در حال حاضر با اینکه عضوی از خانواده ی مایکروسافت محسوب می شود در هسته ی حوزه ای نیست که امیدواریم ظرف سال آینده توسعه دهندگان نسبت به آن علاقمند شوند. هیچ شکی وجود ندارد که ویندوز فون از اهمیت زیادی برخوردار است، اما حرکت در آن مسر بای مایکروسافت با وجود ویندوز و پلتفرمی که دارد مسیر اشتباهی محسوب می شود».

مایرسون در پی اصرار خبرنگار در مورد رشد ویندوز با صداقت خاصی درباره ی سهم ویندوز روی موبایل ها افزود: «اگر بخواهید تعداد زیادی از کاربران موبایل را به سمت خود جذب کنید ویندوز فون راهش نیست. اما اگر بخواهید تعداد زیادی از کاربران ویندوز را به سمت خود جذب کنید، باید گفت ویندوز فون بزرگ ترین پایگاه نصب برای صفحه نمایش های ۹ تا ۳۰ اینچی است. اگر بخواهید کارهای تازه و هیجان انگیزی انجام دهید، اکس باکس و هولولنز بهترین موضوع برای بحث خواهند بود».

این رویکرد واقع گرایانه نشان دهنده ی آگاهی از نقاط قوت مایکروسافت است: تسلط این شرکت بر بازار رایانه های شخصی. این به معنای آن نیست که مایکروسافت ویندوز فون را به حال خودش رها می کند، بلکه امسال تمرکزش را روی آن قرار نمی دهد. کسی نمی داند تبعات این موضوع در آینده ممکن است چه باشد اما مایرسون اشاره می کند این پایان ویندوز فون نیست. او می گوید: «ما قصد داریم کارهای جالبی با تلفن ها انجام دهیم. امسال تلفن ها بخش مهمی از خانواده ی مایکروسافت هستند اما مرکز توجه ما چیزهای دیگری است».

The post appeared first on .

مایکروسافت: تمرکز ما امسال روی ویندوز فون نیست