قابلیت در شد

قابلیت در شد

قابلیت تشخیص چهره جدید اپل در مراسم WWDC 2016 معرفی شد
قابلیت تشخیص چهره جدید اپل در مراسم WWDC 2016 معرفی شد

قابلیت تشخیص چهره و تشخیص افراد حاضر در تصاویر، از قابلیت‌هایی هستند که پیش از این و آن را در سرویس‌های ذخیره‌ی عکس خود معرفی کرده بودند. اپل نیز به عنوان یکی از بزرگان دنیای نرم‌افزار، قابلیتی مشابه را در کنفرانس WWDC معرفی کرد که گفته می‌شود در iOS 10 استفاده خواهد شد. در ادامه با همراه باشید.

قابلیت تشخیص چهره جدید اپل در مراسم WWDC 2016 معرفی شد

(image)

قابلیت تشخیص چهره و تشخیص افراد حاضر در تصاویر، از قابلیت‌هایی هستند که پیش از این و آن را در سرویس‌های ذخیره‌ی عکس خود معرفی کرده بودند. اپل نیز به عنوان یکی از بزرگان دنیای نرم‌افزار، قابلیتی مشابه را در کنفرانس WWDC معرفی کرد که گفته می‌شود در iOS 10 استفاده خواهد شد. در ادامه با همراه باشید.

قابلیت تشخیص چهره جدید اپل در مراسم WWDC 2016 معرفی شد

آهنگ جدید