جدیدترین نام شد

جدیدترین نام شد

جدیدترین پروژکتورهای موبایلی با نام اپتک وارد بازار ایران شد
جدیدترین پروژکتورهای موبایلی با نام اپتک وارد بازار ایران شد

شرکت اپتک تولیدکننده‌ی پروژکتورهای کوچک و تصویربرداری دیجیتال، جدیدترین پروژکتورهای موبایلی خود را برای ورود به بازار ایران به تعدادی از رسانه‌ها و فعالان این صنعت در ایران معرفی کرد. همراه  باشید.

جدیدترین پروژکتورهای موبایلی با نام اپتک وارد بازار ایران شد

(image)

شرکت اپتک تولیدکننده‌ی پروژکتورهای کوچک و تصویربرداری دیجیتال، جدیدترین پروژکتورهای موبایلی خود را برای ورود به بازار ایران به تعدادی از رسانه‌ها و فعالان این صنعت در ایران معرفی کرد. همراه  باشید.

جدیدترین پروژکتورهای موبایلی با نام اپتک وارد بازار ایران شد

موزیک سرا