نظرسنجی: اجرای هستید؟

نظرسنجی: اجرای هستید؟

نظرسنجی: آیا موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟
نظرسنجی: آیا موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟

زمزمه‌ی اجرای مجدد طرح رجیستر شدن گوشی موبایل حدود یک سال است که به گوش می‌رسد و مدیران صنوف مرتبط و مدیران مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماه‌هاست به دنبال اجرای صحیح و بدون نقص آن هستند. طرحی که اجرای صحیح آن معایب و مزایایی دارد. شما موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟ برای اعلام نظر خود همراه  باشید.

نظرسنجی: آیا موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟

(image)

زمزمه‌ی اجرای مجدد طرح رجیستر شدن گوشی موبایل حدود یک سال است که به گوش می‌رسد و مدیران صنوف مرتبط و مدیران مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماه‌هاست به دنبال اجرای صحیح و بدون نقص آن هستند. طرحی که اجرای صحیح آن معایب و مزایایی دارد. شما موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟ برای اعلام نظر خود همراه  باشید.

نظرسنجی: آیا موافق اجرای طرح رجیستری هستید؟

فروش بک لینک

بازی